EsoErik

Sunday, July 26, 2009

 

Velkommen!


I'm Erik Hvatum, and you are reading my blog. Now that we know each other, I invite you to learn from my posts. Programming concepts esoteric and sundry interest me, and if you've read this far, likely you.

Jeg Erik Hvatum, og du leser bloggen min. Nå som vi kjenner hverandre, jeg inviterer deg til å lære av mine innlegg. Programmering konsepter esoteriske og enhver interesse meg, og hvis du har lest så langt, sannsynligvis deg.
Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Archives

July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   December 2009   January 2010   September 2010   December 2010   January 2011   February 2011   April 2011   June 2011   August 2011   February 2012   June 2012   July 2012   August 2012   October 2012   November 2012   January 2014   April 2014   June 2014   August 2014   September 2014   October 2014   January 2015   March 2015   April 2015   June 2015   November 2015   December 2015   January 2016   June 2016   August 2016   January 2017   March 2017   April 2018  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]